ون و مینی بوس SUNRAY

ابعاد کلی (طول /عرض/ارتفاع) 2670*2100*6000
ابعاد فضای داخلی (طول /عرض/ارتفاع) 1900*1850*3600
ابعاد کلی (طول /ارتفاع) 1535*1020
پیش آمدگی جلو/عقب (mm) 965/1455
فاصله مرکز چرخ ها از هم (mm) 3570
کمترین شعاع گردش (m) 14
وزن خالی (kg) 2870
وزن خالی (kg) 4070
وزن محورهای جلو/ عقب(kg) 1835/2235
باک 80 لیتری

کامیونت 6 تن N60

مدل کامیون N721-N60
نوع کابین جاخواب دار
ابعاد کلی شاسی بدون اتاق بار(mm) 2300*2116*6990
فاصله محورها (mm) 3845
وزن ناخالص(kg) 6000
وزن شاسی (kg) 3175
سرعت حد(km/h) 110
زاویه پیمایش(%) 30
شعاع چرخش(m) 7.5

کامیونت 8/5 تن N85

مدل کامیون N721-N85
نوع کابین جاخواب دار
ابعاد کلی شاسی بدون اتاق بار(mm) 2300*2116*6990
فاصله محورها (mm) 3845
وزن ناخالص(kg) 8500
وزن شاسی (kg) 3175
سرعت حد(km/h) 110
زاویه پیمایش(%) 30
شعاع چرخش(m) 7.5

کامیونت 9 تن N90

مدل کامیون N721-N90
نوع کابین جاخواب دار
ابعاد کلی شاسی بدون اتاق بار(mm) 2300×2116×7845
فاصله محورها (mm) 4475
وزن ناخالص(kg) 9000
وزن شاسی (kg) 3260
سرعت حد(km/h) 110
زاویه پیمایش(%) 30
شعاع چرخش(m) 8.25